Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Łukasz Knap

UWAGA! Jeżeli jesteś Łukasz Knap, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 85%
  • Liczba recenzji: 90 w tym 81 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 69
  • Liczba recenzji negatywnych: 12
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 53% wyżej, 15% niżej, 32% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Niemiłość
  • Najniższa ocena: 0.0 dla Zerwany kłos
  • Najbardziej odrębna ocena: 0.0 dla Zerwany kłos

Recenzje