Obserwuj

Maksymilian Majchrzak

  • Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 12 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 0% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Disaster Artist
  • Najniższa ocena: 4.0 dla 303. Bitwa o Anglię
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Disaster Artist

Recenzje