Obserwuj

Maciej Kędziora

  • Średnia ocena: 5.8
  • Pozytywnych recenzji: 61%
  • Liczba recenzji: 38 w tym 36 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 22
  • Liczba recenzji negatywnych: 14
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 41% wyżej, 29% niżej, 29% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla McQueen
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Strażnicy cnoty
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Strażnicy cnoty

Recenzje