Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Tomasz Małecki

UWAGA! Jeżeli jesteś Tomasz Małecki, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 78%
  • Liczba recenzji: 29 w tym 27 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 21
  • Liczba recenzji negatywnych: 6
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 46% wyżej, 23% niżej, 31% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla M jak morderca
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Mother!

Recenzje