Obserwuj

Tomasz Małecki

UWAGA! Jeżeli jesteś Tomasz Małecki, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 77%
  • Liczba recenzji: 45 w tym 43 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 33
  • Liczba recenzji negatywnych: 10
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 44% wyżej, 27% niżej, 29% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla M jak morderca
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Paterno

Recenzje