Obserwuj

Szymon Pietrzak

  • Średnia ocena: 7.6
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 10 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.7 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 0% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Tomb Raider
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Nić widmo

Recenzje