Obserwuj

Martin Reszkie

UWAGA! Jeżeli jesteś Martin Reszkie, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.6
  • Pozytywnych recenzji: 60%
  • Liczba recenzji: 5 w tym 5 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 40% wyżej, 20% niżej, 40% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 7.0 dla Berek
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Pierwsza noc oczyszczenia
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Rampage: Dzika furia

Recenzje