Obserwuj

Kamil Walczak

  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 16 w tym 11 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.7 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 40% wyżej, 50% niżej, 10% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Climax
  • Najniższa ocena: 2.0 dla 41 dni nadziei
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla 41 dni nadziei

Recenzje