Obserwuj

Marcin Kempisty

UWAGA! Jeżeli jesteś Marcin Kempisty, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 45 w tym 45 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 29
  • Liczba recenzji negatywnych: 16

Recenzje