Obserwuj

Yippee-ki-yay, motherf*cker!

  • Średnia ocena: 4.7
  • Pozytywnych recenzji: 22%
  • Liczba recenzji: 19 w tym 18 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 14
  • Średnio ocenia: 3.6 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 0% wyżej, 100% niżej, 0% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 7.0 dla Komando
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Niezniszczalni 2
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Niezniszczalni 2

Recenzje