Obserwuj

Bartosz Kęprowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Bartosz Kęprowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 85%
  • Liczba recenzji: 79 w tym 79 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 67
  • Liczba recenzji negatywnych: 12
  • Średnio ocenia: 1.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 86% wyżej, 3% niżej, 12% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Coco
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Pięćdziesiąt twarzy Blacka
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.5 dla Player One

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 18 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.