Obserwuj

Klaudia Kroczek

UWAGA! Jeżeli jesteś Klaudia Kroczek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.9
  • Pozytywnych recenzji: 60%
  • Liczba recenzji: 16 w tym 15 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 9
  • Liczba recenzji negatywnych: 6

Recenzje