Obserwuj

Konrad Stawiński

UWAGA! Jeżeli jesteś Konrad Stawiński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 74%
  • Liczba recenzji: 54 w tym 54 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 40
  • Liczba recenzji negatywnych: 14
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 39% wyżej, 17% niżej, 44% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.1 dla Zombie express
  • Najniższa ocena: 2.5 dla Smoleńsk
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Power Rangers

Recenzje