Obserwuj

Piotr Jamrozik

  • Średnia ocena: 7.2
  • Pozytywnych recenzji: 85%
  • Liczba recenzji: 146 w tym 146 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 124
  • Liczba recenzji negatywnych: 22
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 54% wyżej, 14% niżej, 32% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.2 dla Ostatnia rodzina
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Kobiety mafii
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.0 dla American Assassin

Recenzje