7.4 10.0 0.0 10
Pozytywnie oceniony przez krytyków
8.0
Bardzo pozytywnie oceniony przez użytkowników

Futbolista Steven Gleason, po zdiagnozowaniu u niego stwardnienia bocznego zanikowego, zaczyna kręcić film dla swojego nienarodzonego syna.