6.8 10.0 0.0 16
Pozytywnie oceniony przez krytyków
6.4
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

Mężczyzna stara się uratować swoją siostrę z rąk religijnej sekty.