Mesjasz

2020- Serial
7.5 10.0 0.0 7
Bardzo pozytywnie oceniony przez krytyków
6.7
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

Granice pomiędzy religią, wiarą a polityką zostają poddane analizie, gdy na Bliskim Wschodzie pojawia się mężczyzna, utrzymujący, że jest Mesjaszem.