7.3 10.0 0.0 6
Pozytywnie oceniony przez krytyków
7.0
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

1937 rok. W Warszawie działa gang dowodzony przez Kuma Kaplicę i Jakuba Szapiro.