7.3 10.0 0.0 4
Pozytywnie oceniony przez krytyków
6.9
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

1937 rok. W Warszawie działa gang dowodzony przez Kuma Kaplicę i Jakuba Szapiro.

Gdyby "Króla" ocenić pod kątem adaptacyjnym, to wychodzi taki ot poprawny, mający swoje problemy, serial, gdzie klimat budowany jest także przez ilustracyjną, zakorzenioną w epoce, muzykę Bułgara Atanasa Valkova. Ale, jeśli przymknie się oko na niektóre zmiany i komiksowo-groteskowy charakter całości, a słowo ekranizacja zastąpi się zwrotem na motywach, to wtedy otrzyma się dzieło mocne i brutalne, opowiadające o rzeczywistości, której daleko do stawiania na piedestale.