8.0 10.0 0.0 14
Bardzo pozytywnie oceniony przez krytyków
6.8
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

Życie młodego chłopca i jego robotniczej rodziny w burzliwych latach sześćdziesiątych XX w.

Nie ma ani ciekawej treści, ani udanej formy. Nie działa w każdym aspekcie i udają mu się wyłącznie pojedyncze elementy.