8.0 10.0 0.0 14
Bardzo pozytywnie oceniony przez krytyków
6.9
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

Życie młodego chłopca i jego robotniczej rodziny w burzliwych latach sześćdziesiątych XX w.