5.3 10.0 0.0 6
Negatywnie oceniony przez krytyków
5.2
Negatywnie oceniony przez użytkowników