Bóg nie umarł

2014 Film
2.7 10.0 0.0 4
Bardzo negatywnie oceniony przez krytyków
2.9
Bardzo negatywnie oceniony przez użytkowników

Josh sprzeciwia się poglądom profesora filozofii. Aby zaliczyć kurs, musi udowodnić, że Bóg istnieje.