5.2 10.0 0.0 6
Negatywnie oceniony przez krytyków
6.4
Pozytywnie oceniony przez użytkowników