4.7 10.0 0.0 3
Negatywnie oceniony przez krytyków
5.4
Negatywnie oceniony przez użytkowników