4.7 10.0 0.0 3
Negatywnie oceniony przez krytyków
5.3
Negatywnie oceniony przez użytkowników