4.7 10.0 0.0 3
Negatywnie oceniony przez krytyków
5.3
Negatywnie oceniony przez użytkowników
5

To materiał na rekolekcje i lekcje historii, w mało którym życiorysie odbijają się tak wyraźnie XX-wieczne dzieje Polski.