2.8 10.0 0.0 11
Bardzo negatywnie oceniony przez krytyków
3.0
Bardzo negatywnie oceniony przez użytkowników