2.9 10.0 0.0 10
Bardzo negatywnie oceniony przez krytyków
2.9
Bardzo negatywnie oceniony przez użytkowników