7.3 10.0 0.0 4
Pozytywnie oceniony przez krytyków
5.3
Negatywnie oceniony przez użytkowników

nr 1