6.3 10.0 0.0 3
Pozytywnie oceniony przez krytyków
6.4
Pozytywnie oceniony przez użytkowników