4.7 10.0 0.0 22
Negatywnie oceniony przez krytyków
5.2
Negatywnie oceniony przez użytkowników

Oskarżony o zdradę Ben-Hur zostaje skazany na niewolniczy żywot galernika. Przy życiu trzyma go pragnienie zemsty i powrotu do ukochanej.