Special Correspondents

2016 Film
5.3 10.0 0.0 5
Negatywnie oceniony przez krytyków
5.0
Negatywnie oceniony przez użytkowników

Dziennikarz radiowy i jego technik aranżują swoje porwanie podczas fikcyjnego powstania w Ameryce Południowej.