Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 92%
  • Liczba recenzji: 251 w tym 124 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 114
  • Liczba recenzji negatywnych: 10
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 58% wyżej, 10% niżej, 32% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Coco
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Tomb Raider
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla La La Land

Recenzje