Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 91%
  • Liczba recenzji: 186 w tym 64 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 58
  • Liczba recenzji negatywnych: 6
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 60% wyżej, 14% niżej, 25% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Coco
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Jak dogryźć mafii
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla La La Land

Recenzje