Obserwuj

Martyna Michalska

UWAGA! Jeżeli jesteś Martyna Michalska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 8 w tym 4 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 50% wyżej, 25% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 7.0 dla Ocean's 8
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Tomb Raider
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Tomb Raider

Recenzje