Obserwuj

Łukasz Krajnik

UWAGA! Jeżeli jesteś Łukasz Krajnik, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 56%
  • Liczba recenzji: 12 w tym 9 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 5
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.9 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 50% wyżej, 50% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Uczeń
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Uczeń

Recenzje