Obserwuj

Mateusz Cyra

  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 91%
  • Liczba recenzji: 65 w tym 65 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 59
  • Liczba recenzji negatywnych: 6
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 66% wyżej, 13% niżej, 21% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Coco
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Kształt wody
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla La La Land

Recenzje