Obserwuj

Mateusz Cyra

  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 90%
  • Liczba recenzji: 60 w tym 60 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 54
  • Liczba recenzji negatywnych: 6
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 65% wyżej, 12% niżej, 23% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Coco
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Kształt wody
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla La La Land

Recenzje