Obserwuj

Mateusz Norek

UWAGA! Jeżeli jesteś Mateusz Norek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 5 w tym 3 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.7 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 67% wyżej, 0% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Dunkierka
  • Najniższa ocena: 7.0 dla Tomb Raider
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.0 dla Tomb Raider

Recenzje