Obserwuj

Krzysztof Lewandowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Krzysztof Lewandowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 86%
  • Liczba recenzji: 20 w tym 14 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 12
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 46% wyżej, 31% niżej, 23% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Zwierzęta nocy
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Notatnik śmierci
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Notatnik śmierci

Recenzje