Obserwuj

Małgorzata Kilijanek

UWAGA! Jeżeli jesteś Małgorzata Kilijanek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 8.1
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 18 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 8
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 63% wyżej, 0% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Zimna wojna
  • Najniższa ocena: 7.0 dla Dziennik maszynisty
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Atak paniki

Recenzje