Obserwuj

Sylwia Sekret

UWAGA! Jeżeli jesteś Sylwia Sekret, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 96%
  • Liczba recenzji: 73 w tym 23 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 22
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 64% wyżej, 14% niżej, 23% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Coco
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Kształt wody
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Kształt wody

Recenzje