The Office PL

2021- Serial
7.4 10.0 0.0 4
Pozytywnie oceniony przez krytyków
5.6
Negatywnie oceniony przez użytkowników

Akcja The Office pl rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej "Kropliczanka". Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie.