6.2 10.0 0.0 40
Pozytywnie oceniony przez krytyków
6.2
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

Doktor Bennet Omalu znajduje dowody na powiązanie mikrowstrząsów i urazów głowy sportowców z ich późniejszymi samobójstwami.

?

Warto zobaczyć, poznać, czegoś się dowiedzieć. Przy czym sam seans, również od strony stricte filmowej, powinien być doświadczeniem zdecydowanie udanym.