6.5 10.0 0.0 23
Pozytywnie oceniony przez krytyków
6.1
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

Loïe co wieczór elektryzuje publiczność tańcem, który nazwano serpentynowym.