4.3 10.0 0.0 3
Negatywnie oceniony przez krytyków
?
Oczekuje na przynajmniej 3 oceny użytkowników

Policjant drogówki postanawia sięgnąć po zgoła radykalne metody, by uspokoić szarżujących kierowców, robotnik w trakcie walki o...

Niestety produkcja ta jako pewna skomponowana całość jest projektem nieudanym na każdej przestrzeni, spójnym jedynie w konsekwentnym prezentowaniu coraz większych i coraz dotkliwszych rozczarowań, które, choć osobno nie wywoływałyby takiego poruszenia, spięte razem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Wraz z napisami końcowymi nie czułem buzującej złości ani cynicznego rozbawienia, a jedynie żal nad pogrzebanym przez gatunkową koncepcję potencjałem każdej z nowel.