Uśpieni

2014 Film
? 10.0 0.0 2
Oczekuje na przynajmniej 3 oceny krytyków
3.0
Bardzo negatywnie oceniony przez użytkowników

Profesor nakłania swoich studentów do udziału w niebezpiecznym eksperymencie, którego skutków nie mogą przewidzieć.