6.8 10.0 0.0 27
Pozytywnie oceniony przez krytyków
7.1
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

Podróż do Szwecji po odbiór nagrody Nobla staje się dla pisarza i jego żony pretekstem do spojrzenia wstecz na ich wspólne życie.