? 10.0 0.0 1
Oczekuje na przynajmniej 3 oceny krytyków
8.5
Bardzo pozytywnie oceniony przez użytkowników

Pan feudalny postanawia przekazać władzę najstarszemu synowi. Nie podoba się to jego drugiemu potomkowi.