Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 61%
  • Liczba recenzji: 406 w tym 406 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 246
  • Liczba recenzji negatywnych: 160
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 43% wyżej, 28% niżej, 30% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Brawl in Cell Block 99
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Emotki. Film
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Jak zostać kotem

Recenzje