Obserwuj

Filip Cwojdziński

UWAGA! Jeżeli jesteś Filip Cwojdziński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 57 w tym 57 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 43
  • Liczba recenzji negatywnych: 14

Recenzje