Obserwuj

Maciej Cichosz

  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 56%
  • Liczba recenzji: 263 w tym 263 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 148
  • Liczba recenzji negatywnych: 115
  • Średnio ocenia: 0.5 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 34% wyżej, 37% niżej, 29% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Emotki. Film
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Jak zostać kotem

Recenzje