Obserwuj

Marta Ossowska

UWAGA! Jeżeli jesteś Marta Ossowska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 74%
  • Liczba recenzji: 214 w tym 214 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 158
  • Liczba recenzji negatywnych: 56
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 44% wyżej, 19% niżej, 37% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Deep Love
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Smoleńsk
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Isabelle i mężczyźni

Recenzje