Obserwuj

Karolina Osowska

UWAGA! Jeżeli jesteś Karolina Osowska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 8.0
  • Pozytywnych recenzji: 98%
  • Liczba recenzji: 60 w tym 60 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 59
  • Liczba recenzji negatywnych: 1

Recenzje